info[at]alfaproject[dot]ir
09394364184

انجام پروژه دانشجویی مهندسی هوافضا

08 بهمن, 1395

 

متخصصان هوافضا آلفاپروژه آماده همکاری با کلیه ی دانشجویان هوافضا می باشد.

خدمات قابل ارائه:

1.مشاوره در انجام پایان نامه

2.انجام پایان نامه

3.ترجمه ی متون تخصص

4.انجام تکالیف درسی

5.انجام تحقیق دانشجویی کلیه ی دروس هوافضا

6. پروژه های درس طراحی ماهواره

7. پروژه های درس طراحی ماهواره بر

8.پروژه های درس موتورهای سوخت مایع

9. انجام پروژه های شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار های OpenFoam ، Fluent ، CFX ، و Star-CD و شبیه سازی جریان های تک فازی –دو فازی و UDF نویسی در محیط نرم افزار
10. برنامه نویسی و حل عددی معادلات CFD (ناویراستوکس) در محیط های Fortran ، C و MATLAB به روش های گسسته سازی Finite-Difference و Finite-Volume و همچنین تولید شبکه و حل به روش های Implicit و Explicit و روش های تصحیح فشار

11. حل عددی معادلات به روش های ADI ، ADE ، Upwind ، FTCS ، Du Fort-Frankel ، BTCS ، Crank-Nicolson ، Lax-Friedrichs ، Leapfrog ، Lax-Wendroff

12.پروژه های matlab

13. انجام پروژه دانشجویی مهندسی هوافضا

14. انجام پروژه های دانشجویی مهندسی هوافضا

 

تمامی حقوق این سایت متعلق است به گروه آلفا پروژه .