•   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 •  09394364184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انجام پروژه فلوئنت، انجام پایان نامه فلوئنت، انجام پروژه Fluent، انجام پروژه دانشجویی فلوئنت
 
نمونه پروژه های انجام شده با نرم افزار فلوئنت:
 • انجام پروژه فلوئنت،  انجام پروژه سی اف ایکس (CFX)، انجام پروژه CFD و بررسی عملکرد توربو ماشین ها از قبیل پمپ های سانتریفیوژ، توربین ها، کمپرسورهای شعاعی و محوری، فن، دمنده و ... توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و سی اف ایکس (CFX)
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در زمینه پدیده های مختلف فیزیکی با استفاده از مش دینامیکی (Dynamic Mesh)، مش متحرک (Moving Mesh) و استفاده از برنامه نویسی UDF در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent) و انسیس سی اف ایکس (CFX)،انجام پروژه دانشجویی فلوئنت در این زمینه.
 • انجام پروژه Fluent و انجام پروژه CFD جریان آب در سرریزها، سدها، جریان کانال های روباز و ...
 • انجام پروژه CFD و انجام پروژه فلوئنت در زمینه جریان های دوفازی و چند فازی (Multiphase Flows) و بررسی پدیده هایی از قبیل کاویتاسیون (Cavitation)، جوشش (Boiling)، چگالش (Condensation) و ...
 • انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه دانشجویی فلوئنت در زمینه جریان های تراکم پذیر (Compressible Flows) داخلی و خارجی در شرایط فراصوتی و مادون صوتی نازل، ایرفول و بررسی پدیده های مختلف از قبیل شوک، استال و ... 
 • انجام پروژه فلوئنت و آنالیز جریان سیال بر روی سطوحی از قبیل بدنه خودرو، توپ گلف، استوانه، و بررسی ضرایب لیفت و درگ و ... با به کار بردن روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent)
 • انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه فلوئنت و سی اف ایکس (CFX) در مباحث انتقال حرارت هدایتی (Conduction)، جابجایی (Convection) و تشعشع (Radiation) در پدیده های مختلف
 • انجام پروژه Fluent و انجام پروژه های سیالاتی جریان در شرایط میکرو و نانو 
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پروژه CFD انتقال حرارت و جریان سیال در محیط های متخلخل (Porous Media)
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در رابطه با محفظه احتراق (Combustion Chamber) و بررسی عددی فرآیند احتراق در شرایط مختلف
 • انجام پروژه دانشجویی فلوئنت، انجام پایان نامه فلوئنت، در زمینه های مختلف جریان سیال و بررسی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در در زمینه خنک کننده های الکتریکی یا هیت سینک (Heat Sink)
 • انجام پروژه Fluent و شبیه سازی عددی CFD جریان سیال در نازل های فراصوتی و بررسی پدیده هایی نظیر شوک و خفگی نازل
 • شبیه سازی عددی و انجام پروژه فلوئنت به منظور بررسی جریان دوفازی به صورت اویلری لاگرانژی و ردگیری ذرات معلق درون فاز مایع
 • انجام پایان نامه سیالات و  انجام پروژه Fluent به منظور بررسی عملکرد فینها و سطوح افزایشی انتقال حرارت تحت کاربردهای مختلف مهندسی
 • بررسی عددی و انجام پروژه فلوئنت به منظور شبیه سازی توربین باد و بررسی شرایط جریان هوا در عبور از پره توربین
 • انجام پروژه فلوئنت شبیه سازی جریان هوای اطراف بدنه خودرو و انجام پایان نامه فلوئنت در زمینه آیرودینامیک و بررسی بدنه خودرو یا ادوات هوایی به منظور بهبود هندسی
 • انجام شبيه سازی و تحليل توربوماشين ها با فلوئنت  و انسیس سی اف ایکس (ANSYS CFX)
 • تحليل بادگيرها در مناطق گرم و خشک ٬گرم و مرطوب و انجام مدلسازی در فلوئنت
 • شبيه سازی توربين بادهای محور افقی٬ محور عمودی با فلوئنت
 • شبيه سازی و تحليل عملکرد توربين های آبی با فلوئنت
 • شبيه سازی و آناليز مانيفولدهای انواع خودروها و تحليل توزیع جریان در انشعاب ها با فلوئنت
 • مدلسازی ٬شبيه سازی و تحليل عملکرد آبگيرهای جانبی در حوزه مهندسی عمران­ سازه های هيدروليکی با فلوئنت
 • انجام تحليل ٬شبيه سازی انتقال حرارت آزاد در محيط های بسته پره دار با انسيس فلوئنت
 • شبيه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری در مبدل های حراتی پوسته و صفحه با فلوئنت
 • شبيه سازی و انتقال حرارت در برج های خنک کن با نرم افزار انسيس فلوئنت
 • شبيه سازی توربين موتور جت و هواپيماهی مسافربری با فلوئنت
 • شبيه سازی جریان روباز و چند فازی آب و هوا در سرریزهای جانبی با گمبيت و فلوئنت
 • شبيه سازی و تحيل جریان آیرودیناميک روی انواع ایرفویل ها AIRFOIL
 • مدلسازی و شبيه سازی سيالهای غير نيوتنی باانسیس فلوئنت
 • مدلسازی انواع خودروها و تحيلی جریان خارجی روی انواع خودروها و اتومبيل ها با نرم افزار فلوئنت و گمبيت
 • تحيلی کاویتاسيون در پمپ ها ٬سرریز ها و غيره با FLUENT & GAMBIT
 • تحليل و بهبود عملکرد انتقال حرارت روی چيپ های الکتریکی با ANSYS FLUENT
 • انجام شبيه سازی و تحليل فلوئنتی تهویه مطبوع در ساختمان ها در فصل های سرد و گرم
 • Species transport, non ­premixed ­premixed ٬انجام شبيه سازی انواع احتراق
 • شبيه سازی دیناميک مش در انواع جسم متحرک با نرم افزار فلوئنت
 • انتقال حرارت در محيط های متخلخل بسته و باز
 • بهبود عملکر انتقال حرارت با استفاده از نانو سيال های مختلف
 • شبيه سازی CFDگرمایش از کف با انسيس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس (ANSYS CFX)
 • انجام پروژه شبيه سازی شيرین سازی گازها در پالایشگاهها در نرم افزار فلوئنت
 • شبيه سازی و تحليل فلوئنت عملکرده پره های هليکوپتر
 • شبيه سازی فلوئنت عملکرد بالهای هواپيما و تحيل جریان در زاویه حمله های مختلف
 • شبيه سازی جوشش ٬تبخير ٬کاویتاسيون با استفاده از ماژول چند فازی فلوئنت
 • تحلیل کوپله سيال جامد در نرم فزار انسيس فلوئنت (FSI)
 • بررسی جریان سيال در انواع اندازه گيرهای جریان مانند اوریفيس 
 • شبيه سازی آبشارهای طبيعی با استفاده از ماژول VOF فلوئنت
 • بررسی حرکت شناورهای تندرو با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX
 • بررسی جریان های لاگرانژی و مدلسازی اسپری با انسیس فلوئنت
 • انجام شبیه سازی احتراق با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • بررسی جریان هوا اطراف ساختمان های بلند با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • بررسی عملکرد پروانه های نیمه مغروق و تحلیل کاویتاسیون بر روی آنها با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • آموزش و اجام پروژه با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • انجام پروژه فلوئنت در اصفهان
 • شبیه سازی احتراق سوخت مایع با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • تحلیل جریان های مختلف به صورت Transient و Steady با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • شبیه سازی جریان درون کاتالیزورها با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • شبیه سازی انتقال حرارت در کویل های پیچشی با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • بررسی و شبیه سازی عددی اثر گلخانه ای و تهویه مطبوع با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • بررسی جریان های سوپر سونیک با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • شبیه سازی عددی انبساط و انقباض تدریجی با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • شبیه سازی احتراق در موتورهای جرقه ای با نرم افزار انسیس فلوئنت 
 • انجام پروژه شبیه سازی عددی با نرم افزارهای انسیس فلوئنت و انسیس سی اف ایکس(ANSYS FLUENT&CFX)
 • سفارش پروژه فلوئنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • شبیه سازی فلوئنت توربین باد های محور افقی با پره های متفاوت، محور عمودی
 • شبیه سازی فلوئنتی برج خنک کن خشک و بررسی پدیده جریان شناوری و انتقال حرارت آزاد
 • شبیه سازی با فلوئنت مبدل های حرارتی مختلف از جمله پوسته ولوله و صفحه ای و رادیاتوری و شکل های مختلف آن
 •  کوپله سیال جامد در موج گیر های دریا و ارتعاش آنها و تولید انرژی با نرم افزار فلوئنت و transient structural
 •  انتقال حرارت طبیعی در محیط های پره دار بسته و لوله های قائم در نرم افزار ANSYS FLUENT
 •  انتقال حرارت در نانو سیال در انواع هندسه های پیچیده با استفاده ز نرم افزار حل گر فلوئنت
 •  شبیه سازیCFD  جریان های چند فازی آب و هوا در خم رودخانه، آبشار های طبیعی
 •  شبیه سازی چند فازی رسوب گیرها وبررسی راندمان رسوب گیر ها در زوایای مختلف با Fluent
 •  شبیه سازی تبخیر، انجماد، جوش، کاویتاسیون در ماژول های میکسچر و اویلرین با فلوئنت
 •  شبیه سازی احتراق های گردابه ای و معمولی با روش های مختلف انتقال گونه، پیش مخلوط، پس مخلوط، پیش مخلوط جزئی و ... با ANSYS FLUENT
 •  شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش های شیمیایی با معادله های استوکیومتریک مختلف
 •  شبیه سازی آیرودینامیک روی خودرو ها، هواپیماهای مختلف با انسیس فلوئنت
 •  شبیه سازی فن محوری، کمپرسور محوری و گریز از مرکز و انواع توربین گاز با ANSYS FLUENT
 •  شبیه سازی انواع بادگیر طبیعی در آب و هوای مختلف شهرهای ایران
 •  شبیه سازی انتقال حرارت در دیسک ترمز به صورت گذرا  به وسیله فلوئنت
 •  شبیه سازی محیط متخلخل به صورت مدلسازی واقعی ( رسم تخلحل) و مجازی با گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی انواع مانیفولدهای ماشین ها و توزیع جریان درون آن ها با فلوئنت و گمبیت
 •  جریان روی سدها، سرریز های موجی، پلکانی و غیره با نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی  فلوئنت و نرم افزار مدلگر گمبیت
 •  جریان تراکم پذیر روی انواع ایرفویل های ناکا و NREL
 •  جریان تراکم پذیر در داخل نازل های همگرا، واگرا و همگرا واگرا با نرم افزار گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی مش های دینامیک
 •  شبیه سازی افت فن های موتورجت با Ansys fluent
 •  مدلسازی و شبیه سازی سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز با گمبیت و نرم افزار تحلیل سیالات فلوئنت
 •  شبیه سازی جت آب در محیط های تک فازی و چند فازی با ماژول VOF  فلوئنت
 •  شبیه سازی نیروهای میدان های الکتریکی و مغناطیسی و اثرات آنها روی جریان
 •  انجام انواع پروژه های مرتبط با مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران
 •  انجام تمامی پروژه‏های درس آیرودینامیک و هیدرودینامیک
 •  انجام تمامی پروژه ‏های فلوئنت و گمبیت gambit
 •   انجام تمامی پروژه‏ های مرتبط با دینامیک سیالات محاسباتی (cfd)
 •   شبیه سازی فلوئنت توربین باد های محور افقی با پره های متفاوت، محور عمودی
 •  شبیه سازی فلوئنتی برج خنک کن خشک و بررسی پدیده جریان شناوری و انتقال حرارت آزاد
 •  شبیه سازی با فلوئنت مبدل های حرارتی مختلف از جمله پوسته ولوله و صفحه ای و رادیاتوری و شکل های مختلف آن
 •  کوپله سیال جامد در موج گیر های دریا و ارتعاش آنها و تولید انرژی با نرم افزار فلوئنت وtransient structural
 •  انتقال حرارت طبیعی در محیط های پره دار بسته و لوله های قائم در نرم افزار فلوئنت fluent
 • انتقال حرارت در نانو سیال در انواع هندسه های پیچیده با استفاده ز نرم افزار حل گر فلوئنت fluent
 • شبیه سازیCFD  جریان های چند فازی آب و هوا در خم رودخانه، آبشار های طبیعی
 •  شبیه سازی چند فازی رسوب گیرها وبررسی راندمان رسوب گیر ها در زوایای مختلف با فلوئنت fluent
 •  شبیه سازی تبخیر، انجماد، جوش، کاویتاسیون در ماژول های میکسچر و اویلرین با فلوئنت fluent
 •  شبیه سازی احتراق های گردابه ای و معمولی با روش های مختلف انتقال گونه، پیش مخلوط، پس مخلوط، پیش مخلوط جزئی و ... با ANSYS FLUENT
 •    انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در زمینه پدیده های مختلف فیزیکی با استفاده از مش دینامیکی (Dynamic
 • Mesh)، مش متحرک (Moving Mesh) و استفاده از برنامه نویسی UDF در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent) و انجام
 • پروژه دانشجویی فلوئنت در این زمینه.
 •    انجام پروژه Fluent  جریان آب در سرریزها، سدها، جریان کانال های روباز و ...
 •     انجام پروژه فلوئنت در زمینه جریان های دوفازی و چند فازی (Multiphase Flows) و بررسی پدیده هایی از قبیل کاویتاسیون (Cavitation)، جوشش (Boiling)، چگالش (Condensation) و ...
 •    انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه دانشجویی فلوئنت در زمینه جریان های تراکم پذیر (Compressible Flows) داخلی و خارجی در شرایط فراصوتی و مادون صوتی نازل، ایرفول و بررسی پدیده های مختلف از قبیل شوک، استال و ... 
 •    انجام پروژه فلوئنت و آنالیز جریان سیال بر روی سطوحی از قبیل بدنه خودرو، توپ گلف، استوانه، و بررسی ضرایب لیفت و درگ و ... با به کار بردن روش دینامیک سیالات محاسباتی در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent)
 •  انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه فلوئنت در مباحث انتقال حرارت هدایتی (Conduction)، جابجایی (Convection) و تشعشع(Radiation) در پدیده های مختلف
 •  انجام پروژه Fluent و انجام پروژه های سیالاتی جریان در شرایط میکرو و نانو و بررسی عددی ویژگی های جریان سیال در این حالت ها
 •    انجام پروژه فلوئنت و  CFD انتقال حرارت و جریان سیال در محیط های متخلخل (Porous Media)
 •  شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش های شیمیایی با معادله های استوکیومتریک مختلف
 •  شبیه سازی آیرودینامیک روی خودرو ها، هواپیماهای مختلف با انسیس فلوئنت
 •  شبیه سازی فن محوری، کمپرسور محوری و گریز از مرکز و انواع توربین گاز با ANSYS FLUENT
 •  شبیه سازی انواع بادگیر طبیعی در آب و هوای مختلف شهرهای ایران
 •  شبیه سازی انتقال حرارت در دیسک ترمز به صورت گذرا  به وسیله فلوئنت
 •  شبیه سازی محیط متخلخل به صورت مدلسازی واقعی ( رسم تخلخل) و مجازی با گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی انواع مانیفولدهای ماشین ها و توزیع جریان درون آن ها با فلوئنت و گمبیت
 •  جریان روی سدها، سرریز های موجی، پلکانی و غیره با نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی  فلوئنت و نرم افزار مدلگر گمبیت
 •  جریان تراکم پذیر روی انواع ایرفویل های ناکا و NREL
 •  جریان تراکم پذیر در داخل نازل های همگرا، واگرا و همگرا واگرا با نرم افزار گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی مش های دینامیک
 •  شبیه سازی افت فن های موتورجت با Ansys fluent
 •  مدلسازی و شبیه سازی سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز با گمبیت و نرم افزار تحلیل سیالات فلوئنت
 •  شبیه سازی جت آب در محیط های تک فازی و چند فازی با ماژول VOF  فلوئنت
 •  شبیه ‏سازی جریان در کانال با انبساط تدریجی
 •  شبیه ‏سازی روغن خنک‏ کاری ترانسفورماتورها با استفاده از نرم افزار FLUENT
 •  شبیه سازی جریان بر روی اتومبیل و ماشین با نرم افزار gambit و FLUENT
 •  شبیه‏ سازی انتقال حرارت ترکیبی اجباری و  جابه ‏‏جایی طبیعی در یک اتاقFLUENT
 •  مدل ‏سازی جریان غیر نیوتنی در مبدل‏های حرارتی FLUENT
 •  بررسی سیستم ‏های هیدرولیک و پنوماتیکی
انجام پروژه فلوئنت، انجام پایان نامه فلوئنت، انجام پروژه Fluent، انجام پروژه دانشجویی فلوئنت، انجام پروژه
CFD، انجام پایان نامه سیالات 

در این مجموعه، پروژه و پایان نامه های دانشگاهی و صنعتی دینامیک سیالات محاسباتی، انجام پروژه فلوئنت، انجام پروژه CFD، انجام پایان نامه فلوئنت، طراحی قطعات، در زمینه های مختلف علوم تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک سالات، عمران، هوافضا، دریا، کشتی سازی و مهندسی شیمی در حیطه های دانشگاهی و صنعتی، توسط متخصصین آلفا پروژه انجام می شود.

 • انجام پروژه فلوئنت، انجام پروژه CFD و بررسی عملکرد توربو ماشین ها از قبیل پمپ های سانتریفیوژ، توربین ها، کمپرسورهای شعاعی و محوری، فن، دمنده و ... توسط روش عددی و نرم افزار انسیس فلوئنت و انجام پروژه سیالاتی در این زمینه
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در زمینه پدیده های مختلف فیزیکی با استفاده از مش دینامیکی (Dynamic Mesh)، مش متحرک (Moving Mesh) و استفاده از برنامه نویسی UDF در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent) و انجام پروژه دانشجویی فلوئنت در این زمینه.
 • انجام پروژه Fluent و انجام پروژه CFD جریان آب در سرریزها، سدها، جریان کانال های روباز و ...
 • انجام پروژه CFD و انجام پروژه فلوئنت در زمینه جریان های دوفازی و چند فازی (Multiphase Flows) و بررسی پدیده هایی از قبیل کاویتاسیون (Cavitation)، جوشش (Boiling)، چگالش (Condensation) و ...
 • انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه دانشجویی فلوئنت در زمینه جریان های تراکم پذیر (Compressible Flows) داخلی و خارجی در شرایط فراصوتی و مادون صوتی نازل، ایرفول و بررسی پدیده های مختلف از قبیل شوک، استال و ... 
 • انجام پروژه فلوئنت و آنالیز جریان سیال بر روی سطوحی از قبیل بدنه خودرو، توپ گلف، استوانه، و بررسی ضرایب لیفت و درگ و ... با به کار بردن روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent)
 • انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه فلوئنت در مباحث انتقال حرارت هدایتی (Conduction)، جابجایی (Convection) و تشعشع (Radiation) در پدیده های مختلف
 • انجام پروژه Fluent و انجام پروژه های سیالاتی جریان در شرایط میکرو و نانو و بررسی عددی ویژگی های جریان سیال در این حالت ها
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پروژه CFD انتقال حرارت و جریان سیال در محیط های متخلخل (Porous Media)
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در رابطه با محفظه احتراق (Combustion Chamber) و بررسی عددی فرآیند احتراق در شرایط مختلف
 • انجام پروژه دانشجویی فلوئنت، انجام پایان نامه فلوئنت، در زمینه های مختلف جریان سیال و بررسی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی
 • انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در در زمینه خنک کننده های الکتریکی یا هیت سینک (Heat Sink)
 • انجام پروژه Fluent و شبیه سازی عددی CFD جریان سیال در نازل های فراصوتی و بررسی پدیده هایی نظیر شوک و خفگی نازل
 • شبیه سازی عددی و انجام پروژه فلوئنت به منظور بررسی جریان دوفازی به صورت اویلری لاگرانژی و ردگیری ذرات معلق درون فاز مایع
 • انجام پایان نامه سیالات و  انجام پروژه Fluent به منظور بررسی عملکرد فینها و سطوح افزایشی انتقال حرارت تحت کاربردهای مختلف مهندسی
 • بررسی عددی و انجام پروژه فلوئنت به منظور شبیه سازی توربین باد و بررسی شرایط جریان هوا در عبور از پره توربین
 • انجام پروژه فلوئنت شبیه سازی جریان هوای اطراف بدنه خودرو و انجام پایان نامه فلوئنت در زمینه آیرودینامیک و بررسی بدنه خودرو یا ادوات هوایی به منظور بهبود هندسی
 • انجام شبيه سازی و تحليل توربوماشين ها با فلوئنت
 • تحليل بادگيرها در مناطق گرم و خشک ٬گرم و مرطوب و انجام مدلسازی در فلوئنت
 • شبيه سازی توربين بادهای محور افقی٬ محور عمودی با فلوئنت
 • شبيه سازی و تحليل عملکرد توربين های آبی با فلوئنت
 • شبيه سازی و آناليز مانيفولدهای انواع خودروها و تحليل توزیع جریان در انشعاب ها با فلوئنت
 • مدلسازی ٬شبيه سازی و تحليل عملکرد آبگيرهای جانبی در حوزه مهندسی عمران­ سازه های هيدروليکی با فلوئنت
 • انجام تحليل ٬شبيه سازی انتقال حرارت آزاد در محيط های بسته پره دار با انسيس فلوئنت
 • شبيه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری در مبدل های حراتی پوسته و صفحه با فلوئنت
 • شبيه سازی و انتقال حرارت در برج های خنک کن با نرم افزار انسيس فلوئنت
 • شبيه سازی توربين موتور جت و هواپيماهی مسافربری و همچينين افت فن AFT FAN با فلوئنت
 • شبيه سازی جریان روباز و چند فازی آب و هوا در سرریزهای جانبی با گمبيت و فلوئنت
 • شبيه سازی و تحيل جریان آیرودیناميک روی انواه ایرفویلها AIRFOIL
 • مدلسازی و شبيه سازی سيالهای غير نيوتنی باانسیس فلوئنت
 • مدلسازی انواع خودروها و تحيلی جریان خارجی روی انواع خودروها و اتومبيل ها با نرم افزار فلوئنت و گمبيت
 • تحيلی کاویتاسيون در پمپ ها ٬سرریز ها و غيره با FLUENT & GAMBIT
 • تحليل و بهبود عملکرد انتقال حرارت روی چيپ های الکتریکی با ANSYS FLUENT
 • انجام شبيه سازی و تحليل فلوئنتی تهویه مطبوع در ساختمان ها در فصل های سرد و گرم
 • Species transport, non ­premixed ­premixed ٬انجام شبيه سازی انواع احتراق
 • شبيه سازی دیناميک مش در انواع جسم متحرک با نرم افزار فلوئنت
 • انتقال حرارت در محيط های متخلخل بسته و باز
 • بهبود عملکر انتقال حرارت با استفاده از نانو سيال های مختلف
 • شبيه سازی CFDگرمایش از کف با انسيس فلوئنت
 • انجام پروژه شبيه سازی شيرین سازی گازها در پالایشگاهها در نرم افزار فلوئنت
 • شبيه سازی و تحليل فلوئنت عملکرده پره های هليکوپتر
 • شبيه سازی فلوئنت عملکرد بالهای هواپيما و تحيل جریان در زاویه حمله های مختلف
 • شبيه سازی جوشش ٬تبخير ٬کاویتاسيون با استفاده از ماژول چند فازی فلوئنت
 • تحلیل کوپله سيال جامد در نرم فزار انسيس فلوئنت (FSI)
 • بررسی جریان سيال در انواع اندازه گيرهای جریان مانند اوریفيس 
 • شبيه سازی آبشارهای طبيعی با استفاده از ماژول VOF فلوئنت

ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لوگوی سایت

www.alfaproject.ir

درباره آلفا پروژه

شرکت آلفا پروژه با همکاری دانشجویان و اساتید قصد دارد تا نیاز دانشجویان را به نحوی رفع نماید

راه های تماس با شرکت آلفا پروژه

۵ راه متفاوت برای تماس با گروه پشتیبانی آلفا پروژه وجود دارد .اولین راه بر روی دکمه پشتیبانی آنلاین سایت کلیلک نموده و با اپراتور ما صحبت نمایید . دومین راه ارسال تیکت است که در آن صورت تیکت شما بررسی و بدان پاسخ داده می شود. سومین راه به ایمیل های شرکت که در سایت نیز درج شده اند ایمیل ارسال نمایید . چهارمین را مراجعه به صفحه فیس بوک جومی می باشد . و آخرین راه نیز تماس با شماره تلفن شرکت آلفا پروژه می باشد.هدف ما رضایت شماست.

آدرس ایمیل شرکت  : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تماس شرکت : 09394364184
آدرس سایت رسمی شرکت  : www.alfaproject.ir

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری