•   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 •  09394364184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • شبیه سازی فلوئنت توربین باد های محور افقی با پره های متفاوت، محور عمودی
 • شبیه سازی فلوئنتی برج خنک کن خشک و بررسی پدیده جریان شناوری و انتقال حرارت آزاد
 • شبیه سازی با فلوئنت مبدل های حرارتی مختلف از جمله پوسته ولوله و صفحه ای و رادیاتوری و شکل های مختلف آن
 •  کوپله سیال جامد در موج گیر های دریا و ارتعاش آنها و تولید انرژی با نرم افزار فلوئنت و transient structural
 •  انتقال حرارت طبیعی در محیط های پره دار بسته و لوله های قائم در نرم افزار ANSYS FLUENT
 •  انتقال حرارت در نانو سیال در انواع هندسه های پیچیده با استفاده ز نرم افزار حل گر فلوئنت
 •  شبیه سازیCFD  جریان های چند فازی آب و هوا در خم رودخانه، آبشار های طبیعی
 •  شبیه سازی چند فازی رسوب گیرها وبررسی راندمان رسوب گیر ها در زوایای مختلف با Fluent
 •  شبیه سازی تبخیر، انجماد، جوش، کاویتاسیون در ماژول های میکسچر و اویلرین با فلوئنت
 •  شبیه سازی احتراق های گردابه ای و معمولی با روش های مختلف انتقال گونه، پیش مخلوط، پس مخلوط، پیش مخلوط جزئی و ... با ANSYS FLUENT
 •  شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش های شیمیایی با معادله های استوکیومتریک مختلف
 •  شبیه سازی آیرودینامیک روی خودرو ها، هواپیماهای مختلف با انسیس فلوئنت
 •  شبیه سازی فن محوری، کمپرسور محوری و گریز از مرکز و انواع توربین گاز با ANSYS FLUENT
 •  شبیه سازی انواع بادگیر طبیعی در آب و هوای مختلف شهرهای ایران
 •  شبیه سازی انتقال حرارت در دیسک ترمز به صورت گذرا  به وسیله فلوئنت
 •  شبیه سازی محیط متخلخل به صورت مدلسازی واقعی ( رسم تخلحل) و مجازی با گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی انواع مانیفولدهای ماشین ها و توزیع جریان درون آن ها با فلوئنت و گمبیت
 •  جریان روی سدها، سرریز های موجی، پلکانی و غیره با نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی  فلوئنت و نرم افزار مدلگر گمبیت
 •  جریان تراکم پذیر روی انواع ایرفویل های ناکا و NREL
 •  جریان تراکم پذیر در داخل نازل های همگرا، واگرا و همگرا واگرا با نرم افزار گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی مش های دینامیک
 •  شبیه سازی افت فن های موتورجت با Ansys fluent
 •  مدلسازی و شبیه سازی سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز با گمبیت و نرم افزار تحلیل سیالات فلوئنت
 •  شبیه سازی جت آب در محیط های تک فازی و چند فازی با ماژول VOF  فلوئنت
 •  شبیه سازی نیروهای میدان های الکتریکی و مغناطیسی و اثرات آنها روی جریان
 •  انجام انواع پروژه های مرتبط با مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران
 •  انجام تمامی پروژه‏های درس آیرودینامیک و هیدرودینامیک
 •  انجام تمامی پروژه ‏های فلوئنت و گمبیت gambit
 •   انجام تمامی پروژه‏ های مرتبط با دینامیک سیالات محاسباتی (cfd)
 •   شبیه سازی فلوئنت توربین باد های محور افقی با پره های متفاوت، محور عمودی
 •  شبیه سازی فلوئنتی برج خنک کن خشک و بررسی پدیده جریان شناوری و انتقال حرارت آزاد
 •  شبیه سازی با فلوئنت مبدل های حرارتی مختلف از جمله پوسته ولوله و صفحه ای و رادیاتوری و شکل های مختلف آن
 •  کوپله سیال جامد در موج گیر های دریا و ارتعاش آنها و تولید انرژی با نرم افزار فلوئنت وtransient structural
 •  انتقال حرارت طبیعی در محیط های پره دار بسته و لوله های قائم در نرم افزار فلوئنت fluent
 • انتقال حرارت در نانو سیال در انواع هندسه های پیچیده با استفاده ز نرم افزار حل گر فلوئنت fluent
 • شبیه سازیCFD  جریان های چند فازی آب و هوا در خم رودخانه، آبشار های طبیعی
 •  شبیه سازی چند فازی رسوب گیرها وبررسی راندمان رسوب گیر ها در زوایای مختلف با فلوئنت fluent
 •  شبیه سازی تبخیر، انجماد، جوش، کاویتاسیون در ماژول های میکسچر و اویلرین با فلوئنت fluent
 •  شبیه سازی احتراق های گردابه ای و معمولی با روش های مختلف انتقال گونه، پیش مخلوط، پس مخلوط، پیش مخلوط جزئی و ... با ANSYS FLUENT
 •    انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در زمینه پدیده های مختلف فیزیکی با استفاده از مش دینامیکی (Dynamic
 • Mesh)، مش متحرک (Moving Mesh) و استفاده از برنامه نویسی UDF در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent) و انجام
 • پروژه دانشجویی فلوئنت در این زمینه.
 •    انجام پروژه Fluent  جریان آب در سرریزها، سدها، جریان کانال های روباز و ...
 •     انجام پروژه فلوئنت در زمینه جریان های دوفازی و چند فازی (Multiphase Flows) و بررسی پدیده هایی از قبیل کاویتاسیون (Cavitation)، جوشش (Boiling)، چگالش (Condensation) و ...
 •    انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه دانشجویی فلوئنت در زمینه جریان های تراکم پذیر (Compressible Flows) داخلی و خارجی در شرایط فراصوتی و مادون صوتی نازل، ایرفول و بررسی پدیده های مختلف از قبیل شوک، استال و ... 
 •    انجام پروژه فلوئنت و آنالیز جریان سیال بر روی سطوحی از قبیل بدنه خودرو، توپ گلف، استوانه، و بررسی ضرایب لیفت و درگ و ... با به کار بردن روش دینامیک سیالات محاسباتی در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent)
 •  انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه فلوئنت در مباحث انتقال حرارت هدایتی (Conduction)، جابجایی (Convection) و تشعشع(Radiation) در پدیده های مختلف
 •  انجام پروژه Fluent و انجام پروژه های سیالاتی جریان در شرایط میکرو و نانو و بررسی عددی ویژگی های جریان سیال در این حالت ها
 •    انجام پروژه فلوئنت و  CFD انتقال حرارت و جریان سیال در محیط های متخلخل (Porous Media)
 •  شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش های شیمیایی با معادله های استوکیومتریک مختلف
 •  شبیه سازی آیرودینامیک روی خودرو ها، هواپیماهای مختلف با انسیس فلوئنت
 •  شبیه سازی فن محوری، کمپرسور محوری و گریز از مرکز و انواع توربین گاز با ANSYS FLUENT
 •  شبیه سازی انواع بادگیر طبیعی در آب و هوای مختلف شهرهای ایران
 •  شبیه سازی انتقال حرارت در دیسک ترمز به صورت گذرا  به وسیله فلوئنت
 •  شبیه سازی محیط متخلخل به صورت مدلسازی واقعی ( رسم تخلخل) و مجازی با گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی انواع مانیفولدهای ماشین ها و توزیع جریان درون آن ها با فلوئنت و گمبیت
 •  جریان روی سدها، سرریز های موجی، پلکانی و غیره با نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی  فلوئنت و نرم افزار مدلگر گمبیت
 •  جریان تراکم پذیر روی انواع ایرفویل های ناکا و NREL
 •  جریان تراکم پذیر در داخل نازل های همگرا، واگرا و همگرا واگرا با نرم افزار گمبیت و فلوئنت
 •  شبیه سازی مش های دینامیک
 •  شبیه سازی افت فن های موتورجت با Ansys fluent
 •  مدلسازی و شبیه سازی سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز با گمبیت و نرم افزار تحلیل سیالات فلوئنت
 •  شبیه سازی جت آب در محیط های تک فازی و چند فازی با ماژول VOF  فلوئنت
 •  شبیه ‏سازی جریان در کانال با انبساط تدریجی
 •  شبیه ‏سازی روغن خنک‏ کاری ترانسفورماتورها با استفاده از نرم افزار FLUENT
 •  شبیه سازی جریان بر روی اتومبیل و ماشین با نرم افزار gambit و FLUENT
 •  شبیه‏ سازی انتقال حرارت ترکیبی اجباری و  جابه ‏‏جایی طبیعی در یک اتاقFLUENT
 •  مدل ‏سازی جریان غیر نیوتنی در مبدل‏های حرارتی FLUENT
 •  بررسی سیستم ‏های هیدرولیک و پنوماتیکی

ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لوگوی سایت

www.alfaproject.ir

درباره آلفا پروژه

شرکت آلفا پروژه با همکاری دانشجویان و اساتید قصد دارد تا نیاز دانشجویان را به نحوی رفع نماید

راه های تماس با شرکت آلفا پروژه

۵ راه متفاوت برای تماس با گروه پشتیبانی آلفا پروژه وجود دارد .اولین راه بر روی دکمه پشتیبانی آنلاین سایت کلیلک نموده و با اپراتور ما صحبت نمایید . دومین راه ارسال تیکت است که در آن صورت تیکت شما بررسی و بدان پاسخ داده می شود. سومین راه به ایمیل های شرکت که در سایت نیز درج شده اند ایمیل ارسال نمایید . چهارمین را مراجعه به صفحه فیس بوک جومی می باشد . و آخرین راه نیز تماس با شماره تلفن شرکت آلفا پروژه می باشد.هدف ما رضایت شماست.

آدرس ایمیل شرکت  : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تماس شرکت : 09394364184
آدرس سایت رسمی شرکت  : www.alfaproject.ir

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری