گروه  مهندسی مکانیک آلفاپروژه متشکل از برترین دانشجویان و فارغ التحصیلان بهترین دانشگاههای ایران می باشد که آماده ی همکاری در زمینه های زیر را دارا می باشد.

مطالعه بیشتر...