info[at]alfaproject[dot]ir
09394364184

انجام پروژه فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی عددی فلوئنت، سی اف ایکس، اپن فوم (CFX-Fluent-OpenFOAM)

10 بهمن, 1395

انجام پروژه دانشجویی عددی فلوئنت، سی اف ایکس، اپن فوم (CFX-Fluent-OpenFOAM)

شبیه سازی فلوئنت توربین باد های محور افقی با پره های متفاوت، محور عمودی

شبیه سازی فلوئنتی برج خنک کن خشک و بررسی پدیده جریان شناوری و انتقال حرارت آزاد

شبیه سازی با فلوئنت مبدل های حرارتی مختلف از جمله پوسته ولوله و صفحه ای و رادیاتوری و شکل های مختلف آن

کوپله سیال جامد در موج گیر های دریا و ارتعاش آنها و تولید انرژی با نرم افزار فلوئنت و transient structural

انتقال حرارت طبیعی در محیط های پره دار بسته و لوله های قائم در نرم افزار ANSYS FLUENT

انتقال حرارت در نانو سیال در انواع هندسه های پیچیده با استفاده ز نرم افزار حل گر فلوئنت

شبیه سازیCFD  جریان های چند فازی آب و هوا در خم رودخانه، آبشار های طبیعی

شبیه سازی چند فازی رسوب گیرها وبررسی راندمان رسوب گیر ها در زوایای مختلف با Fluent

شبیه سازی تبخیر، انجماد، جوش، کاویتاسیون در ماژول های میکسچر و اویلرین با فلوئنت

شبیه سازی احتراق های گردابه ای و معمولی با روش های مختلف انتقال گونه، پیش مخلوط، پس مخلوط، پیش مخلوط جزئی و … با ANSYS FLUENT

شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش های شیمیایی با معادله های استوکیومتریک مختلف

شبیه سازی آیرودینامیک روی خودرو ها، هواپیماهای مختلف با انسیس فلوئنت

شبیه سازی فن محوری، کمپرسور محوری و گریز از مرکز و انواع توربین گاز با ANSYS FLUENT

شبیه سازی انواع بادگیر طبیعی در آب و هوای مختلف شهرهای ایران

شبیه سازی انتقال حرارت در دیسک ترمز به صورت گذرا  به وسیله فلوئنت

شبیه سازی محیط متخلخل با گمبیت و فلوئنت

شبیه سازی انواع منیفولدهای ماشین ها و توزیع جریان درون آن ها با فلوئنت و گمبیت

جریان روی سدها، سرریز های موجی، پلکانی و غیره با نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی  فلوئنت

جریان تراکم پذیر روی انواع ایرفویل های ناکا و NREL

جریان تراکم پذیر در داخل نازل های همگرا، واگرا و همگرا واگرا با نرم افزار گمبیت و فلوئنت

شبیه سازی مش های دینامیک

شبیه سازی افت فن های موتورجت با Ansys fluent

مدلسازی و شبیه سازی سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز با گمبیت و نرم افزار تحلیل سیالات فلوئنت

شبیه سازی جت آب در محیط های تک فازی و چند فازی با ماژول VOF  فلوئنت

شبیه سازی نیروهای میدان های الکتریکی و مغناطیسی و اثرات آنها روی جریان

انجام انواع پروژه های مرتبط با مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران

انجام تمامی پروژه ‏های درس آیرودینامیک و هیدرودینامیک

انجام پروژه فرترن

انجام پروژه های دانشجویی فرترن

 انجام تمامی پروژه های درس محاسبات عددی

انجام تمامی پروژه ‏های فلوئنت و گمبیت gambit

 

 انجام تمامی پروژه‏ های مرتبط با دینامیک سیالات محاسباتی (cfd)

 

انجام تمامی پروژه ها با استفاده از زبان برنامه نویسی فرترن(fortran)

آموزش نحوه برنامه نویسیFORTRAN در دروس عددی و تخصصی سیالات

آموزش حل معادلات PDE و ODE با استفاده از کدنویسی در FORTRAN

 

مشاوره در انجام پروژه های تخصصی و دانشگاهی به زبان برنامه نویسیFORTRAN فرترن

انجام پروژه هیدرولیک عددی با استفاده از کدنویسی در FORTRAN

 

آموزش نحوه برنامه نویسیFORTRAN در دروس عددی و تخصصی سیالات

شبیه سازی فلوئنت توربین باد های محور افقی با پره های متفاوت، محور عمودی

شبیه سازی فلوئنتی برج خنک کن خشک و بررسی پدیده جریان شناوری و انتقال حرارت آزاد

شبیه سازی با فلوئنت مبدل های حرارتی مختلف از جمله پوسته ولوله و صفحه ای و رادیاتوری و شکل های مختلف آن

کوپله سیال جامد در موج گیر های دریا و ارتعاش آنها و تولید انرژی با نرم افزار فلوئنت وtransient structural

انتقال حرارت طبیعی در محیط های پره دار بسته و لوله های قائم در نرم افزار فلوئنت fluent

انتقال حرارت در نانو سیال در انواع هندسه های پیچیده با استفاده ز نرم افزار حل گر فلوئنت fluent

شبیه سازیCFD  جریان های چند فازی آب و هوا در خم رودخانه، آبشار های طبیعی

شبیه سازی چند فازی رسوب گیرها وبررسی راندمان رسوب گیر ها در زوایای مختلف با فلوئنت fluent

شبیه سازی تبخیر، انجماد، جوش، کاویتاسیون در ماژول های میکسچر و اویلرین با فلوئنت fluent

شبیه سازی احتراق های گردابه ای و معمولی با روش های مختلف انتقال گونه، پیش مخلوط، پس مخلوط، پیش مخلوط جزئی و … با ANSYS FLUENT

 

  انجام پروژه فلوئنت و انجام پایان نامه فلوئنت در زمینه پدیده های مختلف فیزیکی با استفاده از مش دینامیکی Dynamic

Mesh)، مش متحرک (Moving Mesh) و استفاده از برنامه نویسی UDF در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent) 

انجام پروژه Fluent  جریان آب در سرریزها، سدها، جریان کانال های روباز و …

 

انجام پروژه فلوئنت در زمینه جریان های دوفازی و چند فازی (Multiphase Flows) و بررسی پدیده هایی از قبیل کاویتاسیون (Cavitation)، جوشش (Boiling)، چگالش (Condensation) و …

 

انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه دانشجویی فلوئنت در زمینه جریان های تراکم پذیر (Compressible Flows) داخلی و خارجی در شرایط فراصوتی و مادون صوتی نازل، ایرفول و بررسی پدیده های مختلف از قبیل شوک، استال و … 

 

  انجام پروژه فلوئنت و آنالیز جریان سیال بر روی سطوحی از قبیل بدنه خودرو، توپ گلف، استوانه، و بررسی ضرایب لیفت و درگ و … با به کار بردن روش دینامیک سیالات محاسباتی در نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys Fluent)

 

انجام پایان نامه فلوئنت و انجام پروژه فلوئنت در مباحث انتقال حرارت هدایتی (Conduction)، جابجایی (Convection) و تشعشع(Radiation) در پدیده های مختلف

انجام پروژه Fluent و انجام پروژه های سیالاتی جریان در شرایط میکرو و نانو و بررسی عددی ویژگی های جریان سیال در این حالت ها

انجام پروژه فلوئنت و  CFD انتقال حرارت و جریان سیال در محیط های متخلخل (Porous Media)

 

شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش های شیمیایی با معادله های استوکیومتریک مختلف

شبیه سازی آیرودینامیک روی خودرو ها، هواپیماهای مختلف با انسیس فلوئنت

شبیه سازی فن محوری، کمپرسور محوری و گریز از مرکز و انواع توربین گاز با ANSYS FLUENT

 

شبیه سازی انواع بادگیر طبیعی در آب و هوای مختلف شهرهای ایران

شبیه سازی انتقال حرارت در دیسک ترمز به صورت گذرا  به وسیله فلوئنت

شبیه سازی محیط متخلخل به صورت مدلسازی واقعی ( رسم تخلخل) و مجازی با گمبیت و فلوئنت

شبیه سازی انواع منیفولدهای ماشین ها و توزیع جریان درون آن ها با فلوئنت و گمبیت

جریان روی سدها، سرریز های موجی، پلکانی و غیره با نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی  فلوئنت

جریان تراکم پذیر روی انواع ایرفویل های ناکا و NREL

 

جریان تراکم پذیر در داخل نازل های همگرا، واگرا و همگرا واگرا با نرم افزار گمبیت و فلوئنت

شبیه سازی مش های دینامیک

شبیه سازی افت فن های موتورجت با Ansys fluent

 

مدلسازی و شبیه سازی سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز با گمبیت و نرم افزار تحلیل سیالات فلوئنت

شبیه سازی جت آب در محیط های تک فازی و چند فازی با ماژول VOF  فلوئنت

شبیه ‏سازی جریان در کانال با انبساط تدریجی

شبیه ‏سازی روغن خنک‏ کاری ترانسفورماتورها با استفاده از نرم افزار FLUENT

 

شبیه سازی جریان بر روی اتومبیل و ماشین با نرم افزار gambit و FLUENT

 

شبیه‏ سازی انتقال حرارت ترکیبی اجباری و  جابه ‏‏جایی طبیعی در یک اتاقFLUENT

 

مدل ‏سازی جریان غیر نیوتنی در مبدل‏های حرارتی FLUENT

 

بررسی سیستم ‏های هیدرولیک و پنوماتیکی

شبیه ‏سازی انتقال حرارت غیردائم با استفاده از نرم افزار فلوئنت و برنامه نویسی به زبان فرترن (fortran)

حل معادله لاپلاس در حالت 2 بعدی و 3 بعدی با شرایط مرزی غیرخطی به روش عددی المان مرزی (Boundary element method)

شبیه‏‏ سازی انتقال حرارت در کانال، استوانه، کره و … به روش عددی المان مرزی (BEM)

شبیه ‏سازی انتقال حرارت در محیط ‏های ناهمگن به روش المان مرزی (BEM)

شبیه سازی تراوش درون سدهای خاکی با استفاده از روش اجزای مرزی (Boundary element method)

حل مسائل الاستیسیته با استفاده از روش المان مرزی (Boundary element method)

مدل‏سازی عددی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله گاز در محیط ‏های ناهمگن

مدل‏ سازی روش‏ های کنترل فوران چاه‏ های نفت و گاز

حل جریان حول ایرفویل ‏ها‏ در حالت دو بعدی و سه ‏بعدی با استفاده از روش عددی المان ‏مرزی مستقیم و کدنویسی بافرترن

حل جریان حول ایرفویل ‏ها‏ در حالت دو بعدی و سه ‏بعدی با استفاده از پنل متد panel method

 

حل جریان پتانسیل حول ایرفویل ‏ها ‏با استفاده ازروش ‏های چشمه ثابت، مزدوج ثابت، گردابه ثابت

حل جریان حولPLATE FLAT درحالت غیردائم با استفاده از روش حلقه ‏های گردابه

خدمات آلفا پروژه :‌ انجام پروژه دانشجویی | انجام پروژه متلب | انجام پروژه فلوئنت | پروژه های دانشجویی

تمامی حقوق این سایت متعلق است به گروه آلفا پروژه .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند:
آلفا پروژه ، برترین و معتبر ترین سایت انجام پروژه های دانشجویی میباشد که توسط کادر مجرب و حرفه ای و در سریع ترین زمان ممکن انجام داده میشود . اصلی ترین و کلیدی ترین خدمات این سایت انجام پروژه متلب ، انجام پروژه فلوئنت  میباشد و همچنین ده ها پروژه به صورت آماده تحویل شما میباشد که میتوانید در کمتر از 10 دقیقه آن ها را تهیه کنید .